Zachraň život

Územní  skupina  International  police  association  106  ve Slavonicích  vyhlašuje akci pod názvem

ZACHRAŇ ŽIVOT

Do akce se může zapojit člen IPA sekce ČR tím, že daruje bezpříspěvkově krev na jakékoliv transfůzní stanici v České republice v termínu září až prosinec 2010 a elektronicky zašle kopii potvrzení o odběru a číslo svého průkazu  IPA s údajem o kolikátý bezpříspěvkový odběr se jedná. Nezapočítává se odběr plazmy.

Bezpříspěvkové  darování  krve  je  všeobecně  společensky a lidsky velice oceňované rozhodnutí, které zachrání mnoho životů. Buďme  tedy  jedni z těch, kteří toto rozhodnutí učiní. Není  důležité, kolikrát se takto člověk rozhodne. Nejtěžší je to vždy poprvé. K tomu  je občas zapotřebí mít okolo sebe někoho, kdo člověka podpoří a pomůže mu udělat důležitý první krok. V tomto bychom chtěli  sehrát určitou úlohu a pomoci těm, kteří nemají tolik odvahy jít darovat krev sami od sebe. Nabízíme pomoc radou, odpovědmi na otázky, popřípadě i dalšími formami, které se týkají bezpříspěvkového dárcovství krve. V naší organizaci je mnoho dobrovolných dárců, kteří se mohou pyšnit různým stupněm ocenění.

Protože samotný akt je dobrovolný, nemáme zájem na jakékoliv materiální podpoře účastníku akce. Největší odměnou po prvním uskutečněném odběru je vždy spokojenost sama se sebou. Výsledky akce budou postupně po celou dobu trvání  projektu  zveřejňovány na webových stránkách  IPA územní  skupiny Slavonice.

Několik důležitých odkazů:
http://www.darujkrev.cz/informace.shtml
http://www.darujkrev.cz/kde_pomoci.shtml
http://www.uhkt.cz/transfuze/darci
http://www.cervenykriz.eu/cz/bdk.aspx

Vladimír Novotný
vedoucí územní skupiny

Výzva ZACHRAŇ ŽIVOT ke stažení

Nelze přidávat komentáře.