2nd IPA World Seminar for Young Police Officers – Austrálie, Brisbane 21. – 27. dubna 2013

Na konci dubna 2013 byli členové české sekce International Police Association vysláni do Austrálie na druhé celosvětové setkání mladých policistů konané na východním pobřeží ve státě Queensland v jeho hlavním městě Brisbane. Za národní sekci a 124. územní skupinu IPA Praha sekce ČR se zúčastnili delegáti kpt. Mgr. Andrea Mlčochová a já, kpt. Mgr. Roman Skalský.

Program začal návštěvou parlamentu v Brisbane, kde po seznámení všech 61 delegátů z 34 zemí světa vznikla tato společná fotografie.

Dalším bodem programu byla návštěva policejního ředitelství státu Queensland, kde se uskutečnily velice zajímavé prezentace na téma krizového řízení v oblastech postižených zemětřesením a identifikace obětí hromadných neštěstí. Pracovní den zakončily prezentace o pašování drog do Austrálie a vyhledávání nelegální drogových laboratoří. Večer jsme se zúčastnili recepce na magistrátu města Brisbane, kde jsme se setkali s představiteli města.

V úterý jsme odcestovali do vzdálenějšího komunikačního centra, kde nás australští kolegové seznámili se specifiky, které se u nich vyskytují v oblasti počítačové kriminality, krádeže identity a motocyklových gangů. Poslední náplní pracovního dne byla diskuze se zástupci minoritních skupin pracujících pro policii a výměna názorů a zkušeností, do které se zapojili snad všichni zúčastnění. Právě zde bylo vidět, jak prospěšná jsou takováto setkání, kde se mladí policisté z celého světa zajímají o stejné problémy policejní práce a snaží se dohromady najít nejlepší řešení a vyměnit si zkušenosti mezi sebou.

Po rychlém převlečení do civilních šatů nás australští kolegové odvezli do arény na pobřeží Gold Coast, kde jsme shlédli show Australian Outback Spectacular. Byly to dvě hodiny hraných příběhů z dob osídlování Austrálie plné cválajících koní, australské romantiky a národní hrdosti.

Ve středu jsme vycestovali do městečka Noosa, kde nám po prezentacích věnujících se vyhledávání ztracených osob v australské divočině předvedla helikoptéra SAR záchranu osoby z moře. Po přistání helikoptéry na místním hřišti mnoho policistů využilo příležitosti k prohlídce vybavení záchranářské helikoptéry a k rozmluvě s pilotem a posádkou.

Velice zajímavá byla také ukázka zvířecí záchranné stanice, která nám přivezla ukázat některá zachráněná zvířata a mezi nimi i malého klokana. Dále jsme se přesunuli do nedaleké nefalšované australské buše, kde jsme prakticky nacvičovali vyhledání nouzového radiového vysílače pomocí směrové antény. Na konec středečního pracovního dne si pro nás australští kolegové připravili ukázku ohledání místa násilného činu i s odběrem získaných DNA stop na místě pomocí vybavení výjezdového vozidla policie. Z výjezdového vozidla bylo možno pomocí internetu odesílat zakódované poznatky z místa činu přímo do spisu.

Čtvrteční den začal velice brzy a to ve čtyři hodiny ráno, kdy při úsvitu jsme se zúčastnili slavnostní bohoslužby za australské vojáky padlé ve válkách. Tímto také začal jeden z největších australských svátků zvaný Anzac Day. Je to Den armádních sborů Austrálie a Nového Zélandu, připomenutí hrdinství a obětí členů obou armád. Po nácviku se všech 61 policistů zúčastnilo slavnostního pochodu městem za doprovodu jízdní policie a dudácké kapely. Asi budu mluvit za všechny, že toto byl nejsilnější zážitek z celého semináře. Obyvatelé města po celou dobu pochodu tleskali a nadšeně skandovali pohodujícím jednotkám armády a policie.

Po slavnostní přehlídce jsme se znovu rychle převlékli do civilu a na programu byl výstup na jednu z dominant města, most Story Bridge s možností slanění z mostního pilíře. Rozdělili jsme se na skupiny a pod vedením průvodce jsme vystoupili na most. Naskytlo se nám krásné panorama Brisbane a vyslechli jsme si zajímavosti z historie města.

Po výstupu na most a bezpečném návratu na zem jsme všichni společně oslavili narozeniny Tricia O’Donovan z Irska na společném BBQ. Celý den byl zakončen procházkou podél řeky z níž jsme šli pak zpátky do hotelu. Den to byl náročný, ale pro mě osobně spojený z nezapomenutelnými zážitky.

Poslední den semináře jsme odjeli do výcvikového střediska policie, kde jsme se rozdělili do dvojic a za použití zbraní Glock na FX střelivo jsme provedli zadržení ozbrojeného pachatele, který se ukrýval v jedné z místností budovy pro nácvik taktiky. Rozhodli jsme se jít do akce v české dvojici. Po úspěšných zákrocích jsme byli pochváleni od australských instruktorů za správně provedené taktické vstupy do objektu a zadržení pachatele. Naše zákroky v nich probudily zájem a začali se nás vyptávat, z které země jsme, jestli se taktika vstupů vyučuje na policejní škole, co máme za služební zbraně atd. Zájem o českou policejní práci nás moc potěšil.

Z výcvikového střediska jsme se přesunuli na oddělení brisbenské poříční policie, kde jsme byli seznámeni s povinnostmi a technikou poříční policie. Kpt. Mgr. Andrea Mlčochová zde předala s poděkováním pamětní list vedoucímu oddělení. Na konci návštěvy oddělení nás kolegové z poříční policie převezli na svých rychlých člunech na druhou stranu města do blízkosti našeho ubytování. Po návratu do hotelu se všichni účastníci převlékli do společenského oděvu a přešli do restaurace Irish Club, kde se na rozloučenou konala slavnostní večeře s projevy organizátorů semináře, vedení brisbenské policie a zástupců města. Po večeři nás čekala poslední noc v Austrálii a v sobotu jsme plní dojmů odlétali zpět domů.

Celý seminář byl veden v duchu zásad IPA, účastníci si mezi sebou vyměňovali zkušenosti z policejní práce svých zemí, prohlubovali přátelství a vyměnili si kontakty a s přáním se znova setkat. Nakonec bych chtěl poděkovat prezidentce australské sekce IPA Michelle Hartus, jejímu zástupci Paulovi Kellymu a jejich týmu za perfektně organizačně a tematicky zvládnutý seminář. Oba jmenovaní se aktivně účastnili programu semináře a dotvářeli velice přátelskou a tvůrčí atmosféru setkání. Příští setkání se bude konat v roce 2015 v Polsku a mohu jen doporučit všem českým policistům sdružených v IPA, aby se ucházeli o možnost zúčastnit se této akce. Je to určitě skvělá zkušenost pro profesní i osobní život.

autor: kpt. Mgr. Roman Skalský