Veřejná sbírka pro Aničku

Účelem veřejné sbírky je shromáždění finančních prostředků na podporu léčebného programu Aničky Králové, dále na poskytnutí zdravotní pomoci v zahraničí a na uhrazení nákladů s tím spojených pro Aničku a její rodiče.

Pomozte prosím malé Aničce, která se narodila s velmi vzácnou vrozenou vadou tzv. radiální aplazií. Toto tělesné postižení, vzniklé chybějící vřetenní kostí v ruce, způsobuje vážné narušení vývoje celé ruky, zahnutí zápěstí a zásadní omezení hybnosti v lokti, zápěstí a prstech. Díky jedinečné operaci v USA – ulnarizaci, by se Aničce výrazně zlepšila funkce její levé ruky a tím i velmi významně vzrostla kvalita jejího života.

více informací k projektu Anička

The purpose of this fundraising is collecting funds to support the medical program of a little girl Annie Králová in the United States of America, as well as related costs for Annie and her parents.

Please help little Annie, who was born with a rare congenital defect known as radial aplasia. This physical disability caused by a missing radial bone in her arm, seriously affects the development of the whole arm, wrist bending and fundamental limitation of elbow, wrist and fingers movement.
The unique surgery in the USA would significantly improve the function of Annie’s left arm and thereby vastly improve the quality of her life.

more information about the project Annie

Nelze přidávat komentáře.