Členství

Poplatek za roční členství v IPA – sekce Česká republika z.s. se liší dle územních skupin (min. částka je 600,- Kč). Pro vstup do IPA kontaktujte vedoucí z našich územních skupin, kteří Vám jistě rádi poskytnout podrobnější informace ke členství v naší organizaci. Zájemci o členství se přihlašují prostřednictvím územních skupin IPA.

Vyplněnou přihlášku spolu se 2 fotografiemi a členským příspěvkem odevzdáváte poté na územní skupině IPA, kam se hlásíte.

Přihláška – přihláška ve formátu DOCX
Přihláška – přihláška ve formátu PDF

Kdo se může stát řádným členem IPA sekce Česká republika

  • příslušník Policie České republiky a bývalý příslušník Policie České republiky, jehož služební poměr neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,
  • strážník obecní policie, jehož pracovní poměr strážníka trvá nejméně 3 roky a bývalý strážník obecní policie pokud jeho členství vzniklo za doby trvání pracovního poměru strážníka obecní policie a pracovní poměr strážníka neskončil z důvodu spáchání úmyslného trestného činu,
  • zaměstnanec v pracovním poměru k Policii České republiky, Středním policejním školám Ministerstva vnitra a Policejní akademii České republiky, jehož pracovní poměr k těmto organizačním složkám státu trvá nejméně tři roky, a bývalý zaměstnanec uvedených organizačních složek státu, pokud jeho členství trvalo před skončením pracovního poměru.

Podrobnější informace zjistíte ve stanovách IPA sekce České republika, které naleznete v sekci Stanovy.

Vzor průkazu člena IPA (2021)