IV – Nakladatelství s.r.o.

Společnost IV – Nakladatelství je partnerem IPA sekce Česká republika pro vydávaní bezpečnostních a preventivních publikací, odborné nakladatelství pro bezpečnost a prevenci.

IV – Nakladatelství se snaží v rámci prevence ochraňovat lidstvo a poukazovat na hrozící nebezpečí vyskytující se v současné společnosti a to prostřednictvím vydávaných publikací.