IV - Nakladatelství, s.r.o.

Partner IPA – sekce ČR pro vydávaní bezpečnostních a preventivních publikací, odborné nakladatelství pro bezpečnost a prevenci.
IV – Nakladatelství se snaží v rámci prevence ochraňovat lidstvo a poukazovat na hrozící nebezpečí vyskytující se v současné společnosti a to prostřednictvím vydávaných publikací.

článek pokračuje „IV – Nakladatelství, s.r.o.“ »