Stanovy IPA sekce České republiky


stanovy schválené IX. kongresem IPA sekce ČR v Praze dne 21.4.2017


příloha č. 1 – statut revizní komise


příloha č. 2 – jednací řád


příloha č. 3 – členská přihláška


příloha č. 4 – hlášenka změn

Mezinárodní stanovy


mezinárodní stanovy International Police Association přijaté světovým kongresem IPA na Kypru, jenž nabyly účinnosti 16. října 2015

Dohoda o spolupráci mezi IPA a PČR

kromě samotné dohody uzavřené 7. května 2008 obsahuje dodatek č. 1 uzavřený 2. června 2009 a vyhodnocení dohody o spolupráci uzavřené rovněž 2. června 2009

dodatek č. 5 uzavřený 24. listopadu 2016 k dohodě o spolupráci ze 7. května 2008

Udělení souhlasu s používáním slova „police“ dle zákona 273/2008 Sb.


vyjímka udělená 2. června 2009 policejním prezidentem

Osvědčení o zápisu ochranné známky


od Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13. března 2006