Oslava k 50. výročí založení IPA USA, Spojené státy americké

IPA USA pořádá ve dnech 9. – 12. listopadu 2012 Oslavu k 50. výročí založení IPA USA, jenž se uskuteční ve městě Washington, D.C., v případě zájmu musíte zaplatit zálohu ve výši $150 do 1. května 2012, zbylou částku musíte posléze uhradit do 1. srpna 2012

více informací spolu s registračním formulářem naleznete na stránkách IPA USA
článek pokračuje „Oslava k 50. výročí založení IPA USA, Spojené státy americké“ »