Mezinárodní týden policie v Jesolu – účast 21 národních sekcí IPA

Ve dnech 10.-15. června 2013 proběhl již devátý Mezinárodní týden policie (Policejních sborů) v Jesolu za účastí příslušníků policejních sborů (popř. veteránů) z 20 zemí a pořadatelské Itálie. Organizátorem byla italská sekce IPA, 5. organizace Veneto, místní výkonný výbor města Benátky a Jesolo (za spolupráce regionu Veneto, provincie Venezia, města Jesolo a italské sekce IPA).

Setkání je IPA Jesolo pořádáno vždy jednou za dva roky, IPA České Budějovice zastoupená dvěma policejními veterány se zúčastnila této vskutku velkolepé akce již podruhé.

Cílem akce je naplnění motta IPA – SERVO PER AMIKECO (Služba a přátelství) – hlavní náplní je neformální výměna zkušeností, podpora přátelství a v neposlední řadě i prezentace policie na veřejnosti.

Setkání podpořili a maximální pozornost mu věnovali špičky italské policie, místních samosprávných i státních orgánů a institucí.

Jeden z dnů setkání byl věnován návštěvě Benátek.

Protože nejenom zábavou živ je člověk, tak v průběhu setkání proběhlo několik velmi zajímavých vzdělávacích a pracovních akcí. Ústředním tématem pak byla i problematika řešící budoucí unifikaci identifikačních dokladů – zejména řidičských průkazů a osobních průkazů. V současné době je jen v rámci EU a Schengenského prostoru hned několik desítek druhů ŘP a další desítky jejich mutací, což sebou nese problémy třeba dopravním policistům, kteří při běžné silniční kontrole musí nejen rozeznat, zda se jedná o pravý doklad, ale i rozpoznat, zda má příslušné ochranné prvky proti padělání nebo má jeho vlastník oprávnění k řízení dané kategorie vozidel, atd.

autor: Jan Kubánek – člen IPA ÚS č. 105 České Budějovice