Stanovy

Stanovy IPA sekce Česká republika

Stáhnout – stanovy schválené IX. kongresem IPA sekce ČR v Praze dne 21.4.2017
Stáhnout – příloha č. 1 – statut revizní komise
Stáhnout – příloha č. 2 – jednací řád
Stáhnout – příloha č. 3 – členská přihláška
Stáhnout – příloha č. 4 – hlášenka změn

Mezinárodní stanovy

Stáhnout – mezinárodní stanovy International Police Association přijaté světovým kongresem IPA na Kypru, jenž nabyly účinnosti 16.10.2015

Dohoda o spolupráci mezi IPA a PČR

Stáhnout – kromě samotné dohody uzavřené 7.5.2008 obsahuje dodatek č. 1 a vyhodnocení dohody o spolupráci ze dne 2.6.2009
Stáhnout – dodatek č. 5 uzavřený 24.11.2016 k dohodě o spolupráci ze 7.5.2008

Udělení souhlasu s používáním slova „police“ dle zákona 273/2008 Sb.

Stáhnout – vyjímka udělená 2.6.2009 policejním prezidentem

Osvědčení o zápisu ochranné známky

Stáhnout – od Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 13.3.2006