Prostějovští policisté pozvali na návštěvu srbské i polské kolegy

K zapojení policistů do sportovních, kulturních i společenských akcí, na nichž by se potkávali a poznávali i v době mimo službu vznikly v Prostějově dva profesní registrované spolky. Patří mezi ně International Police Association (IPA) – sekce České republiky, územní skupina 223 Prostějov a Sportovní klub policie Moravan Prostějov.

IPA, jako mezinárodní organizace se snaží vytvářet i pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahy mezi svými členy po celém světě, vyměňovat si odborné zkušeností.

Spolupráci se srbskými kolegy z regionu Prijepolje, která již přerostla do opravdového přátelství, navázali před pěti lety vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov Josef Franc a předseda Sportovního klubu policie Moravan Prostějov Pavel Hlaváč. K letošní již čtvrté návštěvě Prostějova pozvala obě profesní sdružení nově i polské kolegy z města Śróda Wielkopolska. Nové přátelství pomohlo zprostředkovat město Prostějov, které má polskou Śródu jako jedno ze svých partnerských měst.

Dvanáctičlennou srbskou výpravu IPA Regionu Prijepolje přivezl do Prostějova její předseda Ranko Tabaševič, který byl již u nás po čtvrté, zatímco polská výprava, vedená velitelem okresního velitelství policie ve Środě Pawlem Wawrzyniakem navštívila naše město poprvé.
Po středečním uvítání obou výprav a společné večeři následovaly ve čtvrtek oficiální návštěvy. Nejprve se srbští a polští policisté vydali do budovy Územního odboru PČR Prostějov, kde je přivítali vedoucí plk. Mgr. Miroslav Spurný se svým zástupcem plk. Mgr. Adamem, kteří jim pak odpovídali na dotazy ohledně práce prostějovské policie. Po prohlídce policejní budovy se hosté i hostitelé z IPA 223 Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov přesunuli do budovy prostějovského magistrátu, kde je slavnostně přijala primátorka Statutárního města Prostějova RNDr. Alena Rašková, spolu s náměstky Pavlem Smetanou a Zdeňkem Fišerem. Ve svém uvítacím projevu ocenila paní primátorka myšlenku přátelství a pospolitosti našich slovanských zemí, kterou prostějovští policisté ve svém volnu naplňují. Hosté si poté prohlédli historické části radnice a z její věže i město a jeho okolí. Před slavnostním obědem v restauraci Národního domu si hosté ještě prohlédli prostějovský zámek a náměstí.
Odpolední část programu patřila přijetí obou delegací na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje, kde je v zastoupení ředitele plk. Mgr. Tomáše Landsfelda přijal jeho náměstek plk. Ing. Libor Krejčiřík. V aule krajského ředitelství došlo na dotazy, které srbské a polské kolegy zajímaly ohledně kriminality, dopravní nehodovosti a některých činností policie v našem kraji. Po prohlídce integrovaného operačního střediska pak delegace položily věnec u památníku padlých kolegů ve vstupní hale.

Ke zhlédnutí jak policejní, tak hasičské techniky i ukázek zajeli prostějovští pořadatelé s hosty do města Jeseník, kde v pátek probíhala akce Bezpečnost bez hranic. Té se účastnili i policisté a hasiči z Polska, kteří mají s těmi našimi příhraniční spolupráci. Páteční večer byl pak ve znamení zábavy a tance při Společenském večeru v sále H Clubu Prostějov, k němuž přispěla hudební skupina Romantica.

Sobota patřila prohlídce olomouckého Arcidiecézního muzea, po níž se výprava přesunula do autokempu v Plumlově na 2. Moravské setkání motorek a automobilů RVHP. Závěr dne pak patřil posezení s muzikanty v prostějovské kavárně Avatarka.

Nedělní dopoledne strávili srbští a polští policisté prohlídkou zrekonstruovaného zámku a parku v Čechách pod Kosířem, po níž se přesunuli na prostějovské letiště, kde pro ně připravili pořadatelé z IPA 223 a SKP Moravan Prostějov „třešničku programu“ – vyhlídkové lety nad Prostějovem a jeho okolím. Věříme, že naši kolegové z Prijepolje a Środy Wielkopolské strávili v Prostějově příjemné dny a jsme rádi, že naše snaha propojit do družební spolupráce srbské a polské kolegy se vydařila.

K zajištění družebního setkání policistů Prijepolje, Środy Wielkopolské a Prostějova významnou měrou přispěli podporovatelé a sponzoři, kterým patří poděkování pořadatelů IPA 223 Prostějov a SKP Moravan Prostějov:

  • Statutární město Prostějov
  • Olomoucký kraj
  • MUBEA – HZP s.r.o.
  • Stavební firma Ing. Jindřich Hlaváč, komplexní stavební práce
  • Jiří Procházka, ředitel Hotel Tennis Club
  • Jaroslav Hámor, provozovatel Penzionu H-CLUB Prostějov

Dovidenja sledeči put, prijatelji
Do widzenia nastepnym razem, przyjaciele

text: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov
foto: archiv IPA 223 Prostějov