Družební akce prostějovských policistů s kolegy ze srbského Prijepolje pokračovaly i v letošním roce

Opravdové přátelství prostějovských policistů, zapojených ve svém volném čase do obou profesních registrovaných spolků – International Police Association (IPA) – sekce České republiky, územní skupiny 223 Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov se srbskými kolegy z regionu Prijepolje pokračuje již pátým rokem.

V červnu letošního roku přijala skupina srbských policistů IPA Prijepolje pozvání k účasti na 4. ročník IPA pochodu, konaném v Radíkově u Hranic. Na trase 45 kilometrů měli srbští kolegové možnost poznávat krajinu Oderských vrchů; za zvládnutí trasy pak byli v cíli oceněni pamětní medailí.

Na pozvání svých srbských kolegů a přátel se v době od 6. do 10. září vydala výprava prostějovských policistů IPA 223 a SKP Moravan Prostějov tentokrát do města Priboj.

Priboj je město v srbském Zlatiborském okruhu. Nachází se na západě země, v hornaté krajině, na samé hranici s Bosnou a Hercegovinou.

Pořadatelé zde pro ně připravili bohatý program. Za účasti novinářů a srbské televize byla delegace prostějovských policistů, spolu se zástupcem Magistrátu města Prostějova, náměstkem primátorky Bc. Pavlem Smetanou přijati vedením města na radnici města Priboj. Vedení města vyjádřilo podporu družebním akcím policistů obou států a vyjádřilo zájem o navázání užší spolupráce se statutárním městem Prostějov. Zejména by se mohlo jednat o spolupráci v oblasti turistického ruchu a investic ve volné výrobní zóně, kterou město Priboj láká investory a výrobce. Prohlídka některých výrobních podniků v této zóně patřila k dalšímu programu návštěvy.

Prostějovská výprava dále navštívila městské muzeum, v němž ji jeho ředitel seznámil s historií osídlení oblasti i města a ukázal četné historické exponáty, nalezené při vykopávkách.

Program pokračoval návštěvou města Višegrad v Bosně a Hercegovině, s plavbou po Drině, kolem známého středověkého mostu, o němž napsal knihu Most na Drině srbský spisovatel Ivo Andrič, nositel Nobelovy ceny za literaturu. Po prohlídce kamenného města Andričgrad, jež nechal na ostrohu mezi řekou Drina a Rzav postavit jako nové centrum kultury, umění, ekologického životního stylu a zábavy na památku slavného spisovatele známý srbský režisér Emir Kusturica.

Za poznáním krás přírody kaňonu Uvac, který je druhým největším hnízdištěm supa bělohlavého v Evropě byla připravena pro české i srbské policisty plavba katamaránem po jezeře i s návštěvou Ledové jeskyně. Za vyhlídkami na krajinu v okolí Priboje byl uspořádán společně v Planinárským klubem Ljeskovac Priboj výšlap na vyhlídku Lisja stena a vrchol Vetrnik. Po něm následovalo společné posezení s Loveckém domě, při němž se na oběd podávala jehněčí pečínka.

Součástí pobytu byla i návštěva termálních lázní Priboj Banja a na závěr návštěvy prostějovských policistů připravili pořadatelé slavnostní večer s hudbou, za účasti kolegyň a kolegů z IPA Prijepolje i představitelů města Priboj.

Na příští rok čeká prostějovské policisty připravit zajímavý program návštěvy pro svoje srbské přátele.

K zajištění družebních akcí policistů Prostějova a Prijepolje významnou měrou přispěli podporovatelé a sponzoři, kterým patří poděkování pořadatelů IPA 223 Prostějov.

  • Statutární město Prostějov
  • Olomoucký kraj

text: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov
foto: archiv IPA 223 Prostějov