Dbáme o památku policistů – hrdinů odboje

Členové IPA územní skupiny č. 103 Plzeň aktivně vyhledávají fakta o zapojení svých bývalých kolegů, policistů a četníků, do boje proti nacistům v době německé okupace Plzně. Starají se pak o náležitý stav a vzhled pamětních desek těchto hrdinů, včetně toho, aby je, pokud možno trvale, po celý rok zdobila květina.

Děje se tak i k připomenutí osudu a činů rodiny policejního inspektora Václava Krále, jenž významně pomáhal výsadkářům z Londýna. Tehdy padesátiletý inspektor protektorátní policie sloužil již třicátým rokem, když hned v r. 1939 začal aktivně spolupracovat s Ústředním vedením domácího odboje. Proto na něho dostali kontakt i parašutisté ze skupiny Anthropoid, vysazení z Anglie k provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Insp. Král rtm. Kubišovi s Gabčíkem zajistil legitimace a pracovní knížky nezbytné pro pohyb po okupované zemi. Oba ukrýval ve svém domě v Plzni, Pod Záhorskem i v době příprav (nakonec neúspěšného) bombardování plzeňských zbrojních závodů Škoda.

Po zradě člena výsadku K. Čurdy byl insp. Král s celou rodinou gestapem okamžitě zatčen. S manželkou Pavlou a sedmnáctiletou dcerou Helenou zahynuli v říjnu 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Od r. 2021 zdobí pamětní desku na jejich domě květina se stuhou IPA ÚS Plzeň.

Stejně, jako u pamětní desky četnickému podstrážmistru Jaroslavu Strádalovi, která je umístěna, od konce 2. svět. války, na budově plzeňské Právnické fakulty v Šafaříkových sadech, zdobené květinou už přes rok.

Četn. podstržm. J. Strádal sloužil v závěru okupace u tzv. Feuerwehrpolizei (hasičský sbor), kam byli kvůli spojeneckým náletům na Plzeň zařazováni příslušníci protektorátního četnictva. Od začátku Plzeňského povstání v květnu 1945 se podílel na bojích s fašisty. Padl 6. května 1945 po zásahu z německého kulometu při útoku na Pětatřicátá kasárna obsazená německou armádou.

Domníváme se, že odvaha, smysl pro spravedlnost a do posledního písmene naplnění služební přísahy našich předchůdců ve služebním poměru, je nám všem trvalým příkladem!

Za IPA ÚS č. 103 Plzeň Jaroslav Antoš a Pavel Chalupský