Přátelství policistů z Prostějova a srbského Prijepolje má už šestiletou tradici

Část prostějovských policistů se ve svém volnu zapojuje i do činnosti dvou profesních registrovaných spolků, které si v Prostějově založili.

Patří mezi ně International Police Association (IPA) – sekce České republiky, územní skupina 223 Prostějov a Sportovní klub policie Moravan Prostějov. Cílem obou sdružení je zapojovat svoje členy do sportovních, kulturních i společenských akcí, potkávat a poznávat se i v době mimo službu. IPA, jako mezinárodní organizace se snaží vytvářet i pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahy mezi svými členy po celém světě, vyměňovat si odborné zkušeností.

Před šesti lety navázali prostějovští policisté první kontakt se svými srbskými kolegy z IPA regionu Prijepolje a od té doby pokračují jejich přátelská setkání. V letošním roce opět přijeli srbští policisté na pozvání svých kolegů k návštěvě Prostějova. Od 8. do 13. října pro ně připravili hostitelé bohatý program. V jeho rámci se ve středu konala exkurze do pivovaru ZUBR v Přerově a návštěva Olomouce s prohlídkou nově rekonstruovaného Mauzolea jihoslovanských vojáků z I. světové války. Ve čtvrtek se podívali na pohoří Beskyd z nové stezky Valaška na Pustevnách a prohlédli si skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. V pátek přivedli předsedové obou prostějovských profesních spolků Josef Franc a Bc. Pavel Hlaváč osmičlennou delegaci svých srbských kolegů, vedenou předsedou IPA Prijepolje Ranko Tabaševičem do budovy PČR, územního odboru Prostějov, kde je přivítali vedoucí plk. Mgr. Tomáš Adam se svým zástupcem plk. Bc. Leošem Klučkou. V družné debatě se zde probíraly dotazy ohledně práce prostějovské policie. Po prohlídce policejní budovy se hosté i hostitelé z IPA 223 Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov přesunuli do budovy prostějovského magistrátu, kde je slavnostně přijal primátor Statutárního města Prostějova František Jura, spolu s bývalým primátorem Miroslavem Pišťákem, jenž stál u počátku navazování tohoto přátelství. Ve svém uvítacím projevu ocenil pan primátor myšlenku přátelství a pospolitosti našich slovanských zemí, kterou prostějovští i prijepolští policisté ve svém volnu naplňují. Hosté si poté prohlédli historické části radnice a z její věže i město a jeho okolí. Před slavnostním obědem v restauraci Národního domu si hosté ještě prohlédli prostějovské náměstí.

Na sobotní dopoledne byla připravena prohlídka Leteckého muzea ve Vyškově a poté se srbští hosté účastnili jako diváci Mezinárodního policejního turnaje v sálové kopané v Kostelci na Hané. Po jeho ukončení pak následoval společenský večer s hudbou v Tennis hotelu. V neděli ráno se srbští policisté se svými prostějovskými kolegy rozloučili a pozvali je v příštím roce na návštěvu jejich města.

K zajištění družebních akcí policistů Prostějova a Prijepolje významnou měrou přispěli podporovatelé a sponzoři, kterým patří poděkování pořadatelů.

  • Statutární město Prostějov
  • Olomoucký kraj

text: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov
foto: archiv IPA 223 Prostějov