Přátelství policistů z Prostějova a srbského Prijepolje už má tradici

Část prostějovských policistů se mimo službu zapojuje i do činnosti dvou profesních registrovaných spolků, které si v Prostějově založili.

Patří mezi ně International Police Association (IPA) – sekce České republiky, územní skupina 223 Prostějov a Sportovní klub policie Moravan Prostějov. Cílem obou sdružení je zapojovat svoje členy do sportovních, kulturních i společenských akcí, potkávat a poznávat se i v době mimo službu. IPA, jako mezinárodní organizace se snaží vytvářet i pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahy mezi svými členy po celém světě, vyměňovat si odborné zkušeností. Významně též podporuje i vzájemnou pomoc v sociální oblasti.

Při výpravě do Národního parku Zlatar v Srbsku, kterou společně před dvěma lety zorganizovala obě sdružení, navštívili vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov Josef Franc a předseda Sportovního klubu policie Moravan Prostějov Bc. Pavel Hlaváč policejní stanici v městě Prijepolje. Zde je přijal vedoucí dopravní policie Vjekoslav Joksimovič a spolu s ním i s vedoucím srbské sekce IPA Regionu Prijepolje Ranko Tabaševičem se v přátelské atmosféře domluvili na navázání kolegiální spolupráce na mezinárodní úrovni.
První akcí této rozvíjející se spolupráce bylo pozvání kolegů ze Srbska v roce 2013 jak k návštěvě Prostějova, tak i k účasti na V. ročníku policejního turnaje v malé kopané v Konici. Srbští policisté byli hosty svých prostějovských kolegů od středy 5. června do neděle 9. června, přičemž program návštěvy, včetně zajištění tlumočníků, byl připraven do detailů na každý den.

Výpravu 18 členů IPA Regionu Prijepolje, vedenou Ranko Tabaševičem přivítali ve středu odpoledne členové výborů územní skupiny IPA 223 Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov Josef Franc, Bc. Pavel Hlaváč a Mgr. Lukáš Přikryl. V penzionu Alberta, vyzdobeném vlajkami obou států a IPA, jenž se stal na několik dní základnou srbských kolegů, pak při společné večeři v přátelské atmosféře domluvili program celé návštěvy.
Ve čtvrtek přijal delegaci srbských policistů z IPA regionu Prijepolje vedoucí územního odboru policie v Prostějově plk. Mgr. Pavel Novák, který ve svém projevu mimo jiné uvedl, že práce nás policistů je podobná, neboť zločinci jsou stejní jak v České republice, tak v Srbsku. Poté došlo k vzájemnému předání dárků mezi hosty a pořadateli, kteří srbským kolegům nechali vyrobit pamětní plakety na památku jejich návštěvy v Prostějově. Následovalo slavnostní přijetí delegace i organizátorů akce u náměstkyně primátora Statutárního města Prostějova paní Mgr. Ivany Hemerkové, která hosty v přátelské atmosféře seznámila jak s historií prostějovské radnice, tak i současností Prostějova. Srbští kolegové se zapsali do pamětní knihy a prohlédli si historické místnosti radnice i radniční věž.

Poté byla k ukázce výroby tradiční prostějovské likérky provedena exkurze do podniku Starorežná – Granette s ochutnávkou produktů. Kupodivu největší zájem byl o vaječný likér, jehož zásoby srbští hosté v podnikové prodejně takřka vykoupili. K prezentaci tradiční české kuchyně pozvali prostějovští policisté své srbské kolegy na slavnostní oběd v restauraci U krále Ječmínka.

V pátek pak proběhl ve sportovním areálu Pod Kučerákem v Konici již V. ročník policejního turnaje v malé kopané. Kromě srbských policistů v něm přijaly účast týmy
Obvodního oddělení policie Konice, Obvodního oddělení policie Prostějov 1, Služby kriminální policie a vyšetřování Prostějov, Hasičského záchranného sboru, Vojenské policie, Celní správy a tým poskládaný z hostů.

Po několikahodinovém fotbalovém klání zvítězil tým Vojenské policie, před Obvodním oddělením policie Konice a Hasičským záchranným sborem. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen hráč srbského týmu Milisav Ristivojevič. Po vyhlášení výsledků následovalo přátelské posezení všech účastníků s živou hudbou a občerstvením z udírny.

Na sobotní dopoledne byla pro srbské policisty zajištěna prohlídka hradu Bouzova, která se jim velice líbila. Pro nákupní uspokojení srbských kolegyň byla poté výprava převezena do olomouckého obchodního centra Olympia.

Na počest návštěvy srbských kolegů uspořádal vedoucí územní skupiny IPA Prostějov Josef Franc v atriu Kavárny ve Špalíčku svoji fotografickou výstavu, věnovanou krásám přírody srbských národních parků Tara a Zlatar, které v minulém roce navštívil. Srbští hosté kvitovali tuto výstavu svého prostějovského kolegy s povděkem a nabídli mu uspořádat v srpnu při slavnosti města Prijepolje, na kterou jsou prostějovští kolegové pozváni, svoji fotografickou výstavu v Městském muzeu.

Celá družební návštěva byla zakončena společenským večerem s grilováním selete v penzionu Alberta, který se stal na čtyři dny základnou srbských policistů.

Celá akce se podařila zajistit i díky přispění několika prostějovských firem, poděkování za vstřícný přístup patří i Magistrátu Statutárního města Prostějova.

Věříme, že si srbští policisté odvezli z Prostějova kromě suvenýrů i příjemné vzpomínky na celou akci a své české kolegy.

Prostějovští policisté pozváni do Prijepolje

Město Prijepolje leží v jihozápadní části Srbska, na trojmezí hranic Srbska, Bosny a Hercegoviny a Černé Hory. Patří do Zlatiborské oblasti, která se rozkládá na ploše 827 km². Rozkládá se u ústí říčky Mileševky, která zde vtéká do řeky Lim, v blízkosti kláštera Mileševo, na úpatí pohoří Jadovnik.

Pro svoje prostějovské kolegy přichystali srbští policisté z IPA Regionu Prijepolje v termínu od 2. do 7. srpna opravdu bohatý program. Po sobotním přátelském přivítání u ředitele policie v Prijepolje Sinišu Cvijetiče následovalo přijetí výpravy na radnici u starosty Emira Hašimbegoviče a předsedy rady Vukoslava Tomaševiče, za přítomnosti regionální televize. V přátelské atmosféře pozvali představitelé města prostějovské policisty jako čestné hosty na tradiční městské slavnosti Limski darovi. V jejich programu se na pódiu na břehu řeky Lim střídaly národopisné hudební soubory nejen ze Srbska, ale i zemí, jimiž řeka Lim protéká. Vyvrcholením slavností bylo vyhodnocení soutěže týmů ve vaření rybí polévky.

Na neděli připravili srbští kolegové pro svoje české hosty safari po přírodních krásách rozlehlé horské planiny Jadovnik, vystupující nad městem. Celodenní poznávání tohoto krásného koutu srbské přírody bylo zakončeno přátelským posezením se srbskými kolegy u rožněného jehněte.

Pondělí bylo věnováno plavbě po sjenickém jezeře, sevřeném vysokými skalními stěnami nádherného kaňonu Uvac, nad nimiž majestátně kroužili supi bělohlaví, kteří zde mají druhé největší hnízdiště v Evropě. Následovala prohlídka jeskyně Ledena pečina, jež je dostupná pouze z vody a též příjemná koupel v teplých vodách jezera, přímo z lodi. V podvečerních hodinách se v městském muzeu konala slavnostní vernisáž, kterou srbští hostitelé zahájili výstavu horské fotografie vedoucího prostějovské územní skupiny IPA Josefa France.

Prostějovská výprava byla jako jediná ze zahraničí pozvána i na úterní policejní rafting na řece Lim, spolu s výpravami dalších IPA regionů Srbska. Po celkem náročné pětihodinové plavbě přistáli všichni v pořádku v Prijepolje. Po podvečerní prohlídce nádherných travertinových vodopádů na Sopotnici, na úpatí planiny Jadovnik, následoval společenský večer na horské chatě, s výtečnými lahůdkami srbské kuchyně, ke kterým prostějovští přivezli hostitelům pár beček českého piva. Taneční večer, při němž se Prostějováci zapojili a společně se srbskými kolegy a kolegyněmi tančili v kruhu, končil až po půlnoci.

Na den odjezdu domluvili srbští kolegové prohlídku Mahmut-begovy mešity ve městě a pravoslavného kláštera Mileševo. Při srdečném loučení se srbští a čeští kolegové ujistili, že vzájemná spolupráce a přátelství mezi nimi bude pokračovat.

Rok 2014 – druhá návštěva z Prijepolje v Prostějově

Na letošní návštěvu svých srbských kolegů se organizátoři z územní skupiny IPA Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov opět důkladně připravili. Kromě přijetí u vedoucího Územního odboru PČR v Prostějově plk. Mgr. Pavla Nováka přijme srbskou výpravu na prostějovské radnici i primátor Miroslav Pišťák. Jelikož letos pozvali prostějovští policisté k návštěvě Prostějova i starostu města Prijepolje Emira Hašimbegoviče a předsedu rady Vukoslava Tomaševiče, mohou se na radnici domluvit na případné spolupráci i obě města, o což jeví srbská strana velký zájem.

Vedoucí územní skupiny IPA Prostějov a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov Josef Franc a Bc. Pavel Hlaváč informovali o navázání družební spolupráce mezi oběma policejními zájmovými sdruženími a srbskými kolegy z IPA regionu Prijepolje srbskou velvyslankyni v Praze paní Veru Mavrič. Paní velvyslankyně je při přijetí na ambasádě ujistila, že tuto přátelskou spolupráci plně podporuje a ráda se připojí k chystanému programu tím, že výpravu srbských policistů a jejich prostějovských hostitelů při jejich návštěvě Prahy ve čtvrtek 5. června slavnostně přijme na ambasádě.

Srbské výpravě z Prijepolje zajistili prostějovští kolegové ubytování v H-CLUBU, v němž úterní odpoledne došlo po příjezdu k srdečnému přivítání a společné večeři. Na středeční ráno připadlo přijetí u vedoucího Územního odboru PČR v Prostějově, plk. Mgr. Pavla Nováka, spojené s prohlídkou policejní budovy. Dopoledne pak srbské hosty přijal primátor Statutárního města Prostějova Miroslav Pišťák, jenž na počest srbské návštěvy nechal na radnici vyvěsit srbskou vlajku, což hosté velice ocenili. V přátelské atmosféře nakonec pan primátor podepsal spolu se svým srbským protějškem, starostou Prijepolje Emirem Hašimbegovičem a předsedou rady města Vukosavem Tomaševičem společné memorandum o navázání přátelských styků obou měst. Po prohlídce radnice a vyhlídce na město z radniční věže následovala prohlídka fotografické výstavy v infocentru prostějovského zámku, kde prostějovský fotograf Josef Franc, který je zároveň vedoucím prostějovské územní skupiny mezinárodní policejní asociace IPA vystavil fotografie podzimní srbské planiny Jadovnik. Předseda rady města Prijepolje Vukosav Tomaševič ve svém proslovu ocenil fotografie, které ukazují krásy přírody, kterou ani většina obyvatel města nezná. Po slavnostním obědě v restauraci Národního domu následovala exkurze do výrobních provozů největšího prostějovského podniku MUBEA.

Ve čtvrtek ráno se výprava spolu s prostějovskými pořadateli přesunula do Prahy, kde je přijala na ambasádě Srbské republiky velvyslankyně J.E. Vera Mavrič. Ta velice ocenila přátelskou spolupráci prostějovských a srbských policistů a vyslovila jim plnou podporu. Poté následovala prohlídka historických památek našeho hlavního města.

Páteční den byl ve znamení Policejního turnaje v malé kopané, jenž proběhl v krásném sportovním areálu Sokola Smržice, na němž přijalo účast šest mužstev. Po fotbalovém klání systém „každý s každým“ si nakonec odneslo vítězství družstvo IPA Hranice, před Velitelstvím vojenské policie Olomouc a Statutárním městem Prostějov.

Slunečné sobotní dopoledne strávili srbští hosté prohlídkou Punkevních jeskyní Moravského krasu, která pro ně byla velice atraktivní i díky plavbě podzemní říčkou Punkvou. Při následném přejezdu k prohlídce rozhledny na nejvyšším vrcholu Hané – Velkém Kosíři, měli srbští hosté možnost prohlédnout si krásnou krajinu Drahanské vrchoviny. Výprava dojela k vrcholu za doprovodu žlutobílé Volhy Veřejné bezpečnosti, se kterou přijel pozdravit srbské policisty sběratel policejní výstroje Roman Nezhyba.

Zakončením celého programu návštěvy byl Společenský večer v H-CLUBU Prostějov, s hudbou skupiny Romantica Romana Doležela, na kterém se společně pobavili srbští policisté se svými prostějovskými kolegy.

K zajištění 2. družebního setkání policistů Prijepolje a Prostějova významnou měrou přispěli podporovatelé a sponzoři, kterým patří poděkování pořadatelů IPA 223 Prostějov a SKP Moravan Prostějov:

  • Statutární město Prostějov
  • primátor Statutárního města Prostějova p. Miroslav Pišťák
  • Ing. Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova
  • DT – Výhybkárna a strojírna a.s.
  • Stavební firma Ing. Jindřich Hlaváč, komplexní stavební práce
  • MUBEA – HZP s.r.o.
  • Reklamní agentura Martin Mátl
  • Jaroslav Hámor, provozovatel Penzionu H-CLUB Prostějov

autor: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov