Zpráva z Usnesení jednání předsednictva IPA – sekce ČR, které se konalo dne 11. září 2021 v Lysicích

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry, které dosáhlo síly F4 na Fujitově stupnici (druhá nejsilnější úroveň síly tornáda). Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým (s odchylkami) zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo sedm obcí, nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažatnice a Pánov.

Na základě zjištění předsednictva IPA – sekce ČR byli zasaženi touto živelnou pohromou i členové IPA z této oblasti.

Z tohoto důvodu byl předsednictvem IPA – sekce ČR projednán a schválen návrh na poskytnutí sociální pomoci formou finančního daru ve výši 100.000,- Kč, a to Josefu Petrjanošovi a Michalovi Novotnému, které postihla koncem června letošního roku extrémní bouře s krupobitím a tornádem.

Věříme, že jim tento dar alespoň zmírní následky této živelné pohromy.


Ilustrační fotografie z obce Lužice: Tadeáš Bednarz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons