Předání finančního daru členům IPA zasaženým živelnou pohromou

Dne 25.11. 2021 v dopoledních hodinách předal prezident IPA sekce ČR, z.s. – Ing. Josef Neruda certifikát schválené sociální pomoci formou finančního daru ve výši 100.000,- Kč pro členy IPA zasažené živelnou pohromou (čtvrtek 24. června 2021 okolo 19.20 hodin večer extrémní bouře s krupobitím a tornádem – prošlo několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě).

Tento předávací akt se uskutečnil v Moravské Nové Vsi – v poškozeném domě člena IPA – Ing. Josefa Petrjanoše, který převzal certifikát ve výši 100.000,- Kč. Další certifikát ve výši 100.000,-Kč převzal člen IPA Michal Novotný.

Při krátkém rozhovoru si předávající mohli udělat alespoň malou představu, jaké zničující následky mělo již zmiňované tornádo. I přes 5 měsíců trvající úklidové a stavební práce nepřinesly kýžený výsledek, tedy dostat se do stavu před touto živelnou pohromou. Určitě tento finanční dar pomůže zmírnit tyto následky, ale potrvá ještě nějaký čas, než se vše dokončí … Přejeme našim kolegům, aby to bylo co nejdříve a také přejeme pokud možno klidné prožití vánočních svátků.

Za IPA sekci ČR, z.s se předání zúčastnili – Ing. Josef Neruda, Mgr. Petr Dvořák a Mgr. Pavel Chlápek.