Informace z jednání předsednictva IPA sekce ČR, které se konalo dne 12. března 2022 v Lysicích

Prezident IPA sekce ČR Ing. Josef Neruda informoval o pozastavení členství IPA sekce Ruská federace v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Přiložena korespondence prezidenta IPA světové sekce – Pierre-Martin Moulin a prezidenta IPA sekce Ruská federace – Yury Zhdanov.

Mgr. Pavel Chlápek – člen předsednictva IPA sekce ČR