Navázání družební spolupráce mezi IPA Prostějov a IPA Gostyń z Polska

International Police Association (IPA) – sekce České republiky, územní skupina 223 Prostějov svojí činností přispívá k zapojení policistů do sportovních, kulturních i společenských akcí, na nichž by se potkávali a poznávali i v době mimo službu.

IPA, jako mezinárodní organizace se snaží vytvářet i pouta přátelství a posilovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet kulturní vztahy mezi svými členy po celém světě, vyměňovat si odborné zkušeností.

V loňském roce kontaktovali územní skupinu IPA 223 Prostějov kolegové z IPA Gostyń v Polsku s nabídkou vzájemné spolupráce a s pozváním na oslavy výročí 25 let založení IPA Gostyń.

Aby naši polští kolegové poznali naše město a náš kraj, pozvali jsme je v termínu od 22.-25.9.2022 k nám do Prostějova. Čtyřčlenná delegace IPA Gostyń, vedená předsedou Pawlem Rutkiewiczem byla ubytovaná v Hotelu Tennis Club.

K seznámení se s podmínkami práce prostějovských policistů byla delegace polských policistů – členů IPA, přijata ředitelem Územního odboru Policie ČR v Prostějově plk. Mgr. Tomášem Adamem. V přátelské debatě došlo ke srovnávání policejní práce na jednotlivých úsecích policie, jakož i technické vybavení a možnosti. Při návštěvě ředitelství byla zároveň předsedou IPA Gostyń Pawlem Rutkiewiczem a vedoucím územní skupiny IPA 223 Prostějov Josefem Francem podepsána Dohoda o vzájemném porozumění, pomoci a mezinárodní spolupráci.
Vzhledem k tomu, že většina polských kolegů pracuje u dopravní policie, měli možnost navštívit i Dopravní inspektorát policie a prohlédnout si jejich techniku.

Poté přijal delegaci prostějovských i polských policistů primátor Statutárního města Prostějova Mgr. František Jura na prostějovském magistrátu. Polští hosté si prohlédli reprezentativní místnosti historické budovy radnice a z radniční věže měli možnost vyhlídky na město a jeho okolí.

Po slavnostním obědě v restauraci Národní dům následovala exkurze do výrobního závodu Starorežná Prostějov, spojená s degustací výrobků.

Další den byla v programu návštěva Javoříčských jeskyní a poté prohlídka historického hradu Bouzova. Odpoledne si pak polští policisté ještě prohlédli Muzeum tvarůžků v Lošticích a v prodejně zakoupili místní produkty.

V neděli, ještě před odjezdem, vzali prostějovští pořadatelé své polské kolegy do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, které je velice zaujalo, neboť v Gostyni provozuje činnost výrobce moderních sportovních kočárů.

K zajištění družebního setkání policistů Gostyně a Prostějova významnou měrou přispělo statutární město Prostějov, kterému patří naše velké poděkování.

autor: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov