Jubiläum IPA Vbst. Regensburg

Před šedesáti lety založili policisté v bavorském (Hornofalcském) Regensburgu samostatnou organizaci IPA, čili jak se v Německu označuje (e Verbindungstelle) Vbst. Na oslavu tohoto vzácného výročí byla jejím předsedou a přítelem Franzem Schmalzlem pozvána i delegace naší IPA územní skupiny Plzeň, která si v květnu t.r., rovněž slavnostně a za přítomnosti jmenovaného, připomněla 30 let od svého vzniku.

Rádi jsme pozvání od kamarádů z Regensburgu přijali a brzy se utvořila čtyřčlenná skupina, která měla tu čest, jménem vlastně celé České sekce IPA, osobně a na místě samém, jubilanty pozdravit. Delegaci tvořili dva členové předsednictva ÚS Plzeň Jarda Antoš a Tomáš Petřík, člen ÚS Jiří Lang a vedoucí ÚS Chomutov Marian Novák.

V sobotu 2. 7. 2022, v den, kdy oslavy v Regensburgu vrcholily, jsme se již od rána ocitli ve starostlivé péči předsedy Schmalzla a jeho kolegů, zejm. pak Wolfganga Macheho. Ten se nám obětavě věnoval až do slavnostního večera. S ohromnou znalostí svého rodného města nám Wolf výborně doplňoval informace během prohlídky s průvodcem, kterou jako součást programu pro všechny účastníky „Jubiläa“ hostitelé připravili.

Velmi na nás zapůsobilo přijetí sympatickou starostkou Regensburgu paní Gertrud Maltz-Schwarzfischer. Z jejího projevu v říšském sále Staré radnice byla patrna úcta, v jaké je pro město chována IPA a celkově i policie. Rádi jsme ji podarovali naší IPA vlaječkou a malými dárky.

Vlastní slavnost proběhla od 19:00 hod. na palubě krásné prosklenné lodi Kristallkönigin, kde se sešla dobrá stovka hostů. Zastoupena tu byla většina IPA Vbst. v Německu, přičemž v některých jsme poznali dokonce naše dřívější známé např. z Bayreuthu nebo Nabburgu. Další kontakty jsme navázali ještě během skoro čtyř hodinové plavby po Dunaji, třeba s IPA kolegy z Witttenbergu, Freiburgu nebo s Bernardem z 1500 kilometrů vzdáleného francouzského Bordeaux.

Nálada na lodi byla nádherná, i proto, že hudební skupina, složená z mladých regensburgských policistů a policistek málokdy a málokoho nechala jen sedět. Během slavnostních projevů byla, jak vedením IPA, tak i přítomným policejním prezidentem Horní Falce, účast zástupců IPA z České republiky a spolupráce s ÚS Plzeň několikrát kladně připomenuta. Přitom je potěšitelné, že také mladí členové předsednictva, včetně půvabné Julie, která brzy nahradí ve funkci předsedu IPA Regensburg Franze Schmalzla, hodlají s naší územkou v navázaném úzkém přátelství pokračovat.

Co závěrem? Jen poděkování přátelům z Regensburgu za spoustu krásných zážitků a inspiraci, jak dál činnost v naší IPA ÚS rozvíjet a přát si, abychom stejně dobře fungovali i v roce 2052, kdy i my oslavíme 60. Jubiläum!

zaznamenal Jaroslav Antoš – sekretář IPA ÚS č. 103 Plzeň