3. družební návštěva srbských policistů v Prostějově

V letošním roce jsou tomu již tři roky, kdy skupina prostějovských policistů, sdružujících se ve svém volnu v mezinárodní policejní asociaci IPA, sekce ČR a Sportovním klubu policie Moravan Prostějov, při svém putování za krásami přírody Srbska navštívila kolegy v městě Prijepolje a nabídla jim přátelské kontakty. Dnes už existuje mezi jednotlivými policisty z Prostějova i Prijepolje skutečné přátelství, které je patrné při každé návštěvě.

Na letošní 3. družební návštěvu srbských kolegů a přátel, mezi něž již patří i zástupci radnice v Prijepolje, se prostějovští policisté z International Police Association, sekce ČR, územní skupiny 223 a Sportovního klubu policie Moravan Prostějov pod vedením předsedů obou sdružení Josefa France a Pavla Hlaváče náležitě připravili. Za finanční spoluúčasti Magistrátu statutárního města Prostějova a Krajského úřadu Olomouckého kraje pro ně společně ve svém volnu připravili široký program, díky němuž měli srbští hosté možnost seznámit se s naším regionem.

Srbské výpravě z Prijepolje zajistili prostějovští kolegové ubytování v H-CLUBU, kde se s nimi úterní večer srdečně přivítali.

Ve středu 10. června přijal srbskou delegaci vedoucí Územního odboru PČR v Prostějově plk. Mgr. Pavel Novák, který je zároveň provedl budovou prostějovské policie a přiblížil jim některá specifika práce policie. V přátelské atmosféře následovalo slavnostní přijetí u primátora Statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka, jenž ve svém projevu připomněl tradice přátelství mezi srbským a českým národem a přivítal se se svými srbskými protějšky, zástupcem starosty Prijepolje Dobro Lazarevičem a předsedou rady města Vukosavem Tomaševičem. Po přípitku moravskou slivovicí a malém občerstvení si mohli srbští hosté prohlédnout prostějovskou radnici, kterou se může naše město právem pyšnit. Poté následovala komentovaná prohlídka Muzea a Galerie Prostějov, které se ujal jeho ředitel Mgr. Daniel Zádrapa. Po slavnostním obědě v restauraci Národního domu se hosté přesunuli na zámek v Plumlově, kde si prohlédli probíhající výstavu Historie naší policie, kterou zorganizoval plumlovský sběratel Roman Nezhyba za podpory Sportovního klubu policie Moravan Prostějov.

Čtvrtek patřil díky vstřícnosti kastelánky PhDr. Šulcové prohlídce celého hradu Bouzova, jehož krásou byli srbští hosté naprosto unešení. Po prohlídce hradních místností měli ještě možnost si z hradní věže prohlédnout celé okolí. Poté se výprava přesunula do Litovle, kde pro ně vedení a.s. Pivovar Litovel připravilo prohlídku muzea pivovaru s degustací různých druhů piv, doplněnou občerstvením s loštickými tvarůžky

Na pátek připravili prostějovští hostitelé prohlídku některých historických památek našeho krajského města Olomouc. Tu zahájili u Jihoslovanského mauzolea v Bezručových sadech, v němž jsou uloženy ostatky vojáků z I. světové války, položením věnce radnice Prijepolje. Po prohlídce historického jádra města vystoupali srbští hosté na věž chrámu sv. Mořice, odkud měli Olomouc jako na dlani. Jedním z největších, veřejně přístupných muzeí svého druhu v České republice je muzeum historických automobilů Veteran Arena v Olomouci. Tady si měli srbští hosté možnost prohlédnout sbírky automobilů československé předválečné výroby, zejména Tatra, Wikov, „Zetka“, Praga, Aero a Škoda. V tomto muzeu je možné shlédnout unikátní automobily Wikov vyráběné v minulosti v Prostějově. Před odpoledním programem se pak zastavili na společný oběd v příjemné restauraci Blues Rock Cafe, aby ochutnali něco z české kuchyně.

Odpoledne proběhlo v budově Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje za účasti čestné jednotky položení věnce u pietního místa, věnovaného policistům, kteří položili své životy v činné službě. Poté srbské policisty i představitele samosprávy města Prijepolje přijal jeho ředitel plk. Libor Krejčiřík se svými náměstky a nabídl jim prohlídku Integrovaného operačního střediska policie. Vzhledem k tomu, že všichni srbští policisté, kteří letos dorazili na návštěvu ke svým prostějovským kolegům slouží u dopravní policie, připravil jim poté prohlídku policejní techniky Dálničního oddělení Kocourovec vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Dušan Věženský.

Večer si zašli srbští hosté ještě prohlédnout fotografickou výstavu svého prostějovského kolegy a vedoucího IPA 223 Prostějov Josefa France, nazvanou Srbské etudy, jež probíhá v příjemných sklepních prostorách restaurace Atrium.

Sobotní dopoledne proběhlo ve sportovním duchu, konkrétně v účasti na IPA pěším pochodu v délce 14 a 27 kilometrů, který pořádala IPA 206 Hranice. I přes vedro, které všechny sužovalo, zvládli všichni krásně vedenou trasu, kterou pořadatelé vytyčili okolím Hranic a Teplic nad Bečvou a dorazili v pořádku do cíle. Upomínkou na úspěšnou účast jim byla pamětní česká IPA medaile.

Na zakončení návštěvy srbských kolegů připravili prostějovští policisté v restauraci ŠNYT Společenský večer s hudbou Romantika Romana Doležela, kde se všichni společně příjemně pobavili a zatančili si. Srbští hosté si podle svého vyjádření odvážejí z Prostějova nádherné vzpomínky na zajímavý program a svoje prostějovské přátele a už se těší na jejich návštěvu u nich v Prijepolje.

K zajištění 3. družebního setkání policistů Prijepolje a Prostějova významnou měrou přispěli podporovatelé a sponzoři, kterým patří poděkování pořadatelů IPA 223 Prostějov a SKP Moravan Prostějov:

 • Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Statutární město Prostějov
 • primátor Statutárního města Prostějova p. Miroslav Pišťák
 • DT – Výhybkárna a strojírna a.s.
 • Stavební firma Ing. Jindřich Hlaváč, komplexní stavební práce
 • MUBEA – HZP s.r.o.
 • Reklamní agentura Martin Mátl
 • Jaroslav Hámor, provozovatel Penzionu H-CLUB Prostějov
 • Veteran Arena Olomouc
 • Pivovar Litovel a.s.
 • Restaurace Blues Rock Cafe Olomouc
 • Ing. Milada Sokolová, předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova

autor: Josef Franc – vedoucí územní skupiny IPA 223 Prostějov